TALOUSARVIOALOITE 310/2013 vp

TAA 310/2013 vp - Mikaela Nylander /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Porvoon saaristotien rakentamiseen

Eduskunnalle

Porvoon kaupungin itäpuolelta ohittavan saaristotien rakentaminen on tarpeellista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi asuntoalueilla ja Porvoon ydinkeskustassa. Hankeen toteuttamisen avulla voidaan vähentää oleellisesti Porvoon keskustan kautta kulkevaa läpikulkuliikennettä, josta raskaan soraliikenteen ja loma-asukkaiden viikonloppuliikenteen osuudet ovat merkittäviä.

Hanke mahdollistaa merkittävän energiatehokkaan asuntotuotannon Skaftkärrin alueelle ja tukee Helsingin metropolialueen kehittymistä. Alueen toteuttamiseen on hyvä valmius kaavatilanteen ja maanomistusten osalta. Alueen rakentaminen voidaan aloittaa nopeasti, kunhan läpikulkuliikenteen ongelmien hoitamisesta saadaan ensin varmuus.

Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2008. Koko hankkeen kustannusarvio on 14,7 milj. euroa ja 1. vaiheen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hanke on hyvin kannattava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Porvoon saaristotien rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikaela Nylander /r