TALOUSARVIOALOITE 311/2013 vp

TAA 311/2013 vp - Mikaela Nylander /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loviisa—Lahti-radan perusparantamiseen

Eduskunnalle

Loviisan satama on kehittyvä satama kehittyvällä alueella. Satamaa kehitetään jatkuvasti ja tällä hetkellä on muun muassa suunnitteella polttonesteiden rautatiekuljetuksia. Viime vuosina valtio on investoinut Loviisan meriväylän syventämiseen 3,3 miljoonaa euroa. Myös Loviisan kaupunki on osallistunut sataman kehittämiseen ja investoinut huomattavasti satamaan ja sen raideverkkoon.

Loviisa—Lahti-radan peruskorjauksella on huomattava merkitys Loviisan seudun elinkeinoelämälle sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeenkin. Päätös perusparantamisesta toisi mukanaan uusia investointeja alueella ja on siten merkittävä päätös alueen elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että päätös tukisi Loviisan satamaa, tämä koskisi myös kokonaisvaltaisempia suunnitelmia logistiikka- ja kuljetustoimialan ja energiatoimialan kehittämiselle seudullisina painopistealueina. Tulevaisuudessa puutavara- ja bioenergiakuljetusten osalta radan merkitys tulee korostumaan. Ilmaston- ja ympäristösuojelun kannalta tulisi siirtää enemmän sekä tavara että henkilöliikennettä junilla tapahtuvaksi.

Toimivat liikenneyhteydet ovat välttämättömyys alueen elinkeinoelämälle sekä myös Suomen huoltovarmuuden kannalta, sillä satama on luokiteltu satamaksi, jonka toiminta on turvattava poikkeusoloissa. Lahti—Loviisa-rata on luokitukseltaan vähäliikenteellinen rata, mutta sen perusparantaminen on kannattava parannushanke. Radan rahoituksesta tulee huolehtia, jotta sataman asiakkaiden suunnittelemat pitkäjänteiset logistiikkaratkaisut voidaan toteuttaa, sillä nykyinen epävarma tilanne vaikuttaa haitallisesti sataman kilpailutilanteeseen.

Radan perusparannuksen kustannusarvio on 12 milj. euroa ja sen kunnostaminen voitaisiin aloittaa välittömästi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Loviisa—Lahti-radan perusparantamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikaela Nylander /r