TALOUSARVIOALOITE 311/2014 vp

TAA 311/2014 vp - Terhi Peltokorpi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun vahvistamiseen

Eduskunnalle

Lapsiperheiden arjessa selviytymiseen vaikuttavat ratkaisevasti perheen aikuisten hyvinvointi, lähiaikuisten muodostama turvaverkko, perheen käytettävissä olevat tulot ja tarjolla olevat lapsiperheiden palvelut, kuten neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut sekä lapsiperheiden kunnallinen kotipalvelu. Hallitus heikentää budjettipäätöksillään lapsiperheiden toimeentuloa. Palveluiden saatavuudessa taas erityistä puutetta on nyt kunnallisesta kotipalvelusta. Kotipalvelua saavien lapsiperheiden määrä on vähentynyt viidennekseen 20 vuodessa, yli 60 000:sta perheestä noin 10 000:een.

Kun jaksamista edistävään ennalta ehkäisevään työhön ei ole panostettu, se on näkynyt kasvaneena pahoinvointina ja myös huostaanottojen lisääntymisenä. Ennalta ehkäisevään perhetyöhön ja lastensuojelutyöhön onkin panostettava kiireesti. Paikallis- ja kuntatasolla tämä tarkoittaa erityisesti lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun elvyttämistä tarpeita vastaavaksi. Lapsiperheiden todellinen tarve kotipalvelulle olisi nykytilanteessa apua saavien määrään nähden ainakin kaksin- tai jopa kolminkertainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun vahvistamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Terhi Peltokorpi /kesk
  • Juha Rehula /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​