TALOUSARVIOALOITE 314/2013 vp

TAA 314/2013 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen hedelmien ja vihannesten käytön lisäämiseen kouluissa

Eduskunnalle

Terveellinen ravinto ja liikunta ovat välttämättömiä koululaisten terveydelle ja kehitykselle. Varhaisessa kouluiässä omaksutut elintavat vaikuttavat elintapoihin ja siten terveyteen ja hyvinvointiin koko elämän ajan. Koululla on siis suuret mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti lasten tuleviin ruoka- ja liikuntatottumuksiin.

Suomessa hyväksyttiin hallitustasolla vuonna 2008 kautta aikain ensimmäinen ravintoa ja liikuntaa koskeva strategia-asiakirja. Periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista sisältää konkreettisen toimeenpanosuunnitelman hallituskaudella 2008—2011. Toimeenpanosuunnitelman mukaan hedelmien ja vihannesten käyttöä kouluissa edistetään vaikuttamalla maatalouden markkinamekanismeihin.

Euroopan komissio esittää 90 miljoonan euron määrärahaa (EY 1234/2007) hedelmien ja vihannesten käytön lisäämiseen kouluissa. Komission ehdotus vastaa yhtä hedelmää päivässä joka viikko 30 viikon ajan 6—10-vuotiaille lapsille. Euroopan parlamentti on ehdottanut mainitun summan lisäämistä 360 miljoonaan euroon, mitä lisäystä Suomi on myös aktiivisesti kannattanut. Hankkeeseen osallistuvien jäsenmaiden osarahoitus on yksi prosentti kokonaisbudjetista. Suomen osuus olisi siis 1 000 000 euroa.

Varojen osoittaminen Suomen omarahoitusosuuteen valtion talousarviossa on mainio tapa vastata strategia-asiakirjan visioon sekä toteuttaa toimeenpanosuunnitelman tavoite.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.20.46 lisäyksenä 1 000 000 euroa hedelmien ja vihannesten käytön lisäämistä kouluissa koskevan hankkeen osarahoitukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mats Nylund /r
  • Peter Östman /kd