TALOUSARVIOALOITE 317/2013 vp

TAA 317/2013 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen liikenneturvallisuuden parantamiseen seututiellä 748 Kruunupyyssä

Eduskunnalle

Niin sanottu Lentokentäntie, seututie 748, muodostaa yhdessä muun tieverkon kanssa keskeisen yhdyssiteen Kruunupyyn lentokentän ja valtateiden 8 ja 13 välillä. Koska lentokenttä palvelee sekä Pietarsaaren että Kokkolan seutua, lentokentän alueen ja Lentokentäntien kehittäminen on maakunnallisesti tärkeää.

Tarve liikenneturvallisuuden parantamiseen seututiellä 748 aina valtatielle 8 saakka on ollut pitkään suuri. Tuoreen liikenneturvallisuutta koskevan kyselytutkimuksen mukaan kuntalaiset pitävät ongelmallisena alueena Kruunupyyssä raskaasti liikennöityä Lentokentäntietä. Liikennetiheys on enimmillään 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta lentokentälle suuntautuvan liikenteen osuus on 400 autoa vuorokaudessa. Aluetie kulkee kylän läpi, ja kevyen liikenteen väylän puuttumisen vuoksi kevyelle liikenteelle syntyy vaaratilanteita varsinkin sen vuoksi, että ala-asteen koulu sijaitsee lähellä kyseistä tietä. Kapealla ja mutkaisella tiellä on monia yksityisteiden liittymiä, ja tiellä on sattunut vakavia, myös kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Toistaiseksi haittoja Pårasin kylän asukkaille on vähennetty alentamalla nopeutta 60 kilometriin tunnissa, millä on kuitenkin ollut kielteinen vaikutus lentokentälle menevälle ja sieltä tulevalle liikenteelle.

Jotta asutuksen sisäiset liikennetarpeet ja lentokentän alueelliset tarpeet voitaisiin täyttää, hanke pitää toteuttaa nopeasti. Tavoitteena on uuden tielinjauksen tekeminen Pårasin kylän pohjoispuolelle ja uudet liikennejärjestelyt nykyiselle tielinjaukselle sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 900 000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen seututiellä 748 Kruunupyyssä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mats Nylund /r
  • Peter Östman /kd