TALOUSARVIOALOITE 317/2014 vp

TAA 317/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa

Eduskunnalle

Mänttä-Vilppulan kaupungin tarkoituksena on kehittää kantateiden 56 ja 58 risteysalueen maankäyttöä. Uudella maankäytön järjestelyllä alueella jo olemassa oleva pienimuotoinen liiketoiminta sijoitettaisiin liikenneturvallisuuden kannalta paremmin. Kiertoliittymä kytkisi tämän alueen kaupungin keskustaan, ja samalla mahdollistettaisiin luonteva ja turvallinen sisääntulo. Uusien järjestelyiden toteuttamisessa kiertoliittymän rakentaminen ja kantatien 58 liikenneympäristön parantaminen ovat keskeisessä osassa. Risteysalueen kehittäminen nivoutuisi hyvin yhteen kantatien 56 parantamisen ja sen varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän kanssa. Kiertoliittymä parantaisi risteyksen turvallisuutta ja mahdollistaisi asemakaavaluonnoksessa esitetyn maankäytön kehittämisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​