TALOUSARVIOALOITE 319/2014 vp

TAA 319/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula

Eduskunnalle

Pirkanmaan pohjoisosassa maantie 346 on tärkeä väylä kahden Ylä-Pirkanmaan kaupungin välisessä liikenteessä sekä seudullisessa tavaraliikenteessä. Tien kautta kulkee merkittävä määrä puutavaraliikennettä sahoille sekä turve- ja energiahakekuljetuksia energialaitoksille. Tie yhdistää Mäntän, Vilppulan ja Virtain taajamat. Työssäkäynti-, palvelu-, koulu- ja kesämökkiliikenne lisääntyy myös jatkuvasti.

Perusväylänpitoon tulee panostaa koko valtion omistaman tieverkon alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että myös alempaan tieluokkaan kuuluvien teiden rakenteellista kuntoa on pystyttävä ylläpitämään ja parantamaan pitkäjänteisesti eri puolilla Suomea.

Maantie 346 välillä Kotala—Innala on nykyisin huonokuntoinen ja edellyttää peruskorjausta. Tiesuunnitelma on valmis, joten työ voidaan aloittaa heti. Korjauksen myötä tien päällysteen kestävyys paranee ja sitä myötä sekä ajokustannukset että ylläpitokustannukset vähenevät. Ajokustannusten ohella korjattu tie parantaa liikkujien ajomukavuutta ja turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​