TALOUSARVIOALOITE 32/2014 vp

TAA 32/2014 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen

Eduskunnalle

Lähiruoan rooli osana suomalaisten päivittäistä ravintoympyrää on tällä hetkellä keskimäärin valitettavan pieni. Lähiruoka on puhdasta ja terveellistä. Lisäksi sen tuotanto työllistää suomalaisia ja edistää osaltaan kansantalouttamme. Tuontiruoan edullinen hinta on sen vahvin kilpailuvaltti paikallisesti tuotettuun ruokaan nähden. Ostopäätöstä tehdessä kuluttajilta jää usein edullisen hinnan varjoon massatuotannolla tuotetun ruoan laatu, suuri hiilijalanjälki ja toisinaan ruoan tuotantoketjuun kytkeytyvä epäeettinen toiminta. Kotimaisen lähiruoan kysynnän vahvistuessa tuottajat kykenisivät alentamaan myynnin volyymin kasvun seurauksena hyödykkeiden yksikköhintoja. Tämä houkuttelisi yhä useampia kuluttajia ostamaan laadukasta GMO-vapaata lähiruokaa, mikä puolestaan johtaisi lähiruokatuotannon vahvistumiseen ja mahdollistaisi tuotannon kasvattamisen. Myös laadukkaan ravinnon mukanaan tuomat positiiviset terveysvaikutukset sekä lähiruokatuotannon ympäristöystävällisyys puoltavat lähiruokatuotannon edistämistä. Esimerkiksi lähiruoan tuottajien toimintaedellytyksiä tulisi kehittää ja julkisten laitosten, kuten koulujen ja vanhainkotien, ruoan hankinnassa pitäisi suosia kotimaista lähiruokaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.20.47 lisäyksenä 1 000 000 euroa lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps

​​​​