TALOUSARVIOALOITE 320/2014 vp

TAA 320/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hauhuuntien ja Siekkisentien parantamisen suunnitteluun ja toteutukseen Virroilla

Eduskunnalle

Perusväylänpitoon tulee panostaa koko valtion omistaman tieverkon alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että myös alempaan tieluokkaan kuuluvien teiden rakenteellista kuntoa on pystyttävä parantamaan pitkäjänteisesti eri puolilla Suomea.

Hauhuuntie ja Siekkisentie Virroilla ovat nykyisin huonokuntoisia ja edellyttävät peruskorjausta sekä päällystystä. Korjauksen myötä sekä ajokustannukset että ylläpitokustannukset vähenevät. Ajokustannusten ohella korjatut tiet parantavat liikkujien ajomukavuutta ja turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Hauhuuntien ja Siekkisentien parantamisen suunnitteluun ja toteutukseen Virroilla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​