TALOUSARVIOALOITE 321/2014 vp

TAA 321/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen

Eduskunnalle

Teiden ylläpidon rahoitus on tippunut tasolle, jolla ei pystytä varmistamaan edes pääteiden kuntoa. Liikennepoliittisen selonteon lupaukset rahoituksen siirtämisestä suurilta kehittämishankkeilta perusväylänpitoon ovat kehyspäätöksissä kääntyneet päinvastaisiksi. Liikennepoliittisessa selonteossa perusväylänpidon rahoituksen ostovoima luvattiin turvata kustannusten nousua vastaavilla tasokorotuksilla. Pohjoismaisessa vertailussa jäämme väylärahoituksessa hännänhuipuksi käyttämällä vähiten euroja kilometrille.

Pirkanmaalla pelkästään päällysteiden ylläpidon rahoitusvaje vuonna 2013 on 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 rahoitus on edelleen laskemassa 3 miljoonaa euroa. Päätieverkosto saadaan pidettyä välttävässä ajokunnossa tekemällä paljon paikkauksia. Paikkaus uudelleenpäällystyksen sijaan ei ole pitkäaikainen ratkaisu, vaan päätieverkon kunto tulee heikentymään oleellisesti. Tieverkon alempitasoisille teille, kuten seututiet, ei uutta päällystettä voida tehdä lainkaan, vaan tukeudutaan täysin paikkauksiin. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kasvaa Pirkanmaalla 100 km vuodessa. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen. Vilkkaimmilla Pirkanmaan seututeillä on enemmän liikennettä kuin muun maan joillain pääteillä.

Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaaminen edellyttäisi merkittävää vuosittaista lisärahoitusta. Pääpainon tulee olla ihmisten jokapäiväisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävän perustienpidon hoitoon ja ylläpitoon panostamisessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​