TALOUSARVIOALOITE 322/2013 vp

TAA 322/2013 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen

Eduskunnalle

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää Pelastusopistossa Kuopiossa palopäällystön ammattikorkeakoulututkinnon, mikä antaa edellytykset toimia kaikissa pelastuslaitosten päällystötehtävissä. Sisäasiainministeriö maksaa ammattikorkeakoululle koulutuksen kustannukset tekniikan alan kustannustason mukaan. Palopäällystökoulutuksen järjestäminen on kuitenkin keskimääräistä kalliimpaa, niin että Savonia-ammattikorkeakoulun kustannettavaksi jää koulutuksesta vuosittain 1 miljoona euroa. Tämä katetaan muiden koulutusalojen määrärahoilla ja kuntien maksuosuuksilla.

Pelastusopiston vuotuinen määräraha on vuosina 2006—2010 ollut noin 12 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 määräraha laski 11,2 miljoonaan euroon, vuonna 2012 määräraha oli n. 11,3 miljoonaa euroa, ja vuoden 2013 talousarvioesitys on 11,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä määrärahaesitys on 11,123 miljoonaa euroa. Lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu on vähentämässä omaa rahoitustaan Pelastusopiston toimintaan siten, että viiden vuoden aikana vähennys on 1 miljoona euroa. On selvää, että Pelastusopiston toimintamahdollisuudet edelleen heikkenevät näillä säästöpäätöksillä.

Sisäasiainministeriö oli jo talousarvioesityksessään vuodelle 2008 esittänyt 1 miljoonan euron lisäystä Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen, mutta valtiovarainministeriön esityksessä ko. määrärahaa ei ollut. Esitettyä lisäystä ei ole myöhemminkään hyväksytyissä talousarvioissa, joten 1 miljoonan euron rahoitusvaje on edelleen olemassa. Kansallisen palopäällystökoulutuksen kustannusten rahoittaminen muiden koulutusalojen määrärahoilla ja Pohjois-Savon kuntien maksuosuuksilla on epäoikeudenmukaista sekä kuntia että muita koulutusaloja kohtaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Elsi Katainen /kesk
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Erkki Virtanen /vas