TALOUSARVIOALOITE 322/2014 vp

TAA 322/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan yksityisten teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen

Eduskunnalle

Valtionavustukset yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen ovat romahtaneet neljässä vuodessa yli 20 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon. Yksityisiä teitä on Suomen tiestöstä 78 prosenttia. Niiden kokonaispituus on noin 350 000 kilometriä. Kaikkiaan Suomessa on teitä ja katuja 450 000 kilometriä. Yksityistieverkosto palvelee laajasti kansalaisia sekä yritystoimintaa. Etenkin metsäteollisuus ja biotalouden toimijat ovat hyvin riippuvaisia yksityisteistä. On kuitenkin muistettava, että yksityistiet eivät ole vain metsäautoteitä. Niiden varsilla asuu suuri joukko suomalaisia, ja vapaa-ajan asunnolla aikaansa viettävät käyttävät matkallaan useitakin yksityisteitä.

Pirkanmaalla yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on ensi vuonna käytettävissä arviolta 100 000—150 000 euroa. Tällä määrärahalla ei pystytä turvaamaan yksityisteiden palvelutasoa. Pirkanmaalla on kartoituksen mukaan 17 kiireellisesti uusittavaa siltaa yksityisteillä. Siltojen erittäin huono kunto vaarantaa turvallisuuden, ja huonoimmassa tapauksessa silta joudutaan sulkemaan ja sen myötä koko tieyhteys. Pirkanmaan ELY-keskuksella myönnettävissä oleva valtionavustus vuonna 2015 ei riitä edes yhden sillan korjaamiseen. Yksityisteiden kunto tulee heikentymään oleellisesti.

Pirkanmaan yksityisteiden nykyisen palvelutason turvaaminen edellyttää merkittävää vuosittaista lisärahoitusta. Yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen annettu valtionavustus saa vastinrahoituksekseen puolet paikallista rahaa. Valtio saa antamansa avustuksen takaisin, kun investointi synnyttää työtä ja verotuloja, usein paikallisten urakoitsijoiden kautta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Pirkanmaan yksityisten teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​