TALOUSARVIOALOITE 323/2013 vp

TAA 323/2013 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Meltauksen ja Unarin välisen tieyhteyden perusparannukseen Rovaniemellä

Eduskunnalle

Maantie 952 Meltauksen ja Unarin välillä on huonossa kunnossa. Tieosuuden pituus on 27 kilometriä. Kyseistä tietä on korjattu soratienä muun muassa puuhuoltoon myönnetyn erillisrahan turvin. Tien rakenne tulisi kuitenkin korjata alusrakenteesta asti, jolloin kokonaiskustannukset olisivat noin 8 milj.euron luokkaa. Tie pitäisi vahvistaa 20 senttimetrin murskekerroksella ja päällystää. Perusparannus tulisi toteuttaa kolmen vuoden aikana ja työt tulisi aloittaa vuonna 2014. Tien korjaaminen ja päällystäminen vaatii erillisrahan, koska perustienpidon momentilta ei tämän mittapuun mukaisia hankkeita voida toteuttaa.

Tie on maisematie ja vaihtoehtoinen reitti Rovaniemeltä Sodankylän kautta pohjoiseen. Tie on lähes 1 000 ihmisen suorin ja luontevin yhteys maakuntakeskukseen Rovaniemelle. Tien vaikutuspiirissä on 14 yrittäjää, joiden yritystoiminta perustuu tai tukeutuu matkailuun. Lisäksi tie on yksi Lapin vilkkaimpia puutavaran kuljetusreittejä Keski-Lapista Rovaniemen terminaaliin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Meltauksen ja Unarin välisen tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen Rovaniemellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd