TALOUSARVIOALOITE 323/2014 vp

TAA 323/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 kehittämishankkeen suunnitteluun välillä Tampere—Orivesi

Eduskunnalle

Pirkanmaalle erityisen tärkeää on alueen kilpailukyvyn parantaminen ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Tämä edellyttää liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettavien määrärahojen korotusta. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen.

Valtatie 9 on valtakunnallinen itä-länsi-suuntainen päätieyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle Niiralaan. Tällä hetkellä se on pahasti ruuhkautunut ja liikenneturvallisuus on vaarantunut. Yhteysväli Alasjärvi—Orivesi sijoittuu kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen. Liikennekuolemia on ollut keskimäärin yksi vuodessa. Liikennemäärät ovat yhä kasvussa, ja Tampereen Nurmi-Sorilan maankäytön kasvun ennustetaan kolminkertaistavan liikenteen Alasjärven ja Aitovuoren välillä vuoteen 2030 mennessä. Oriveden kohdalla liikenteen ennustetaan kasvavan vastaavasti puolitoistakertaiseksi vuoteen 2013 mennessä.

Kehityshankkeen seurauksena liikennekuolemat vähenisivät yhteysvälillä ja liittymien sekä kevyen liikenteen turvallisuus paranisi myös oleellisesti. Liikenteen välityskykyongelmat ja liittymien toimivuusongelmat poistuisivat. Hanke luo edellytykset Tampereen kaupunkiseudun maankäytön kehittymiselle. Kokonaiskustannusarvio yhteysvälin parantamiseksi on 140 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 9 kehittämishankkeen suunnitteluun välillä Tampere—Orivesi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​