TALOUSARVIOALOITE 324/2014 vp

TAA 324/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suinula—Käpykangas-tieosuuden ohituskaistojen rakentamiseen valtatiellä 9

Eduskunnalle

Valtatie 9 on valtakunnallinen itä-länsi-suuntainen päätieyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle Niiralaan. Kangasalla Suinula—Käpykangas-osuuden 3,7 kilometrin pituisella kaksiajokaistaisella osuudella ajoneuvomäärä on vuorokaudessa noin 11 500, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 prosenttia. Vuoden 2030 ennuste liikennemäärästä on noin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnitteluosuudella on 17 tasoliittymää. Valtatien liikenneturvallisuustilanne on huono, sillä tiellä on merkittäviä sujuvuusongelmia ja vuosittain sattuu keskimäärin yksi liikennekuolema. Suurten liikennemäärien takia ohitusmahdollisuuksia on vähän. Suurin osa onnettomuuksista on ollut kohtaamisonnettomuuksia. Työmatkaliikenteen aikoina tieosuudella liikenne jonoutuu. Ko. tieosuutta lähellä sijaitseva, rakenteilla oleva Tarastejärven hyötyvoimalaitos tulee valmistuttuaan loppuvuodesta 2015 lisäämään valtatien raskaan liikenteen määrää.

Tiesuunnitelma Suinula—Käpykangas-osuuden parantamiseksi keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi ja tasoliittyminen poistamiseksi ja muiden toimenpiteiden tekemiseksi on valmis. Paikallinen liikenne tapahtuu Suinulan eritasoliittymän ja Käpykankaan tasoliittymän kautta. Tieosuuden kehittäminen edesauttaa oleellisesti muun muassa valtakunnallisen tavaraliikenteen toimintavarmuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta.Hankkeen kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaminen palvelisi osatoteutuksena yhteysvälin Tampere—Orivesi kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa tieosuuden Suinula—Käpykangas ohituskaistojen rakentamiseen valtatiellä 9.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​