TALOUSARVIOALOITE 325/2013 vp

TAA 325/2013 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ratavälin Kemijärven asema — Isokylä-tehdasalue peruskorjaukseen ja sähköistämiseen

Eduskunnalle

Entiselle Stora Enson sellutehtaan tontille suunnitellaan merkittäviä mekaanisen metsäteollisuuden investointeja. Keitele Group ja paikallinen sahayrittäjä sijoittavat nykyaikaiseen sahan ja liimapalkkitehtaan rakentamiseen kaikkiaan 32 miljoonaa euroa. Alueelle rakennetaan lämpölaitos, jonka kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa. Investointien kautta alueelle on arvioitu syntyvän 70—80 uutta työpaikkaa, ja investoinnin muu työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta.

Kemijärvelle rakennetaan uusi puuterminaali, joka on valtakunnallisen terminaaliohjelman ykköskohde. On tärkeää, että terminaali rakennetaan tehdasalueelle, koska tällöin sen sijoittamisesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty alueen toimijoille. Ratavälin peruskorjaus ja sähköistys on keskeinen tekijä tehdasalueen kehittämisessä. Sekä raaka-aineen hankinta että valmiiden tuotteiden junakuljetus ovat merkittävä kilpailuetu alueen yrityksille.

Ratavälin Kemijärven asema — tehdasalue, 7,1 km, peruskorjauksen ja sähköistyksen alustava kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa. Maakunnallisen rahoituksen osuuden on alustavasti sovittu olevan 1,5—2 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 4 500 000 euroa ratavälin Kemijärven asema — Isokylä-tehdasalue peruskorjaukseen ja sähköistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd