TALOUSARVIOALOITE 325/2014 vp

TAA 325/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Vilppula/Keuruu-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen

Eduskunnalle

Kiskobussilla liikennöitävän välin Tampere—Orivesi—Vilppula/Keuruu käyttöaste on korkea. Välillä liikennöidään kuusi vuoroa. Nykyiset seisakkeet ovat Oriveden asema, Oriveden keskusta, Juupajoen Korkeakoski, Vilppulan asema, Kolho ja Haapamäki. Vuonna 2011 välillä tehtiin 65 000 junamatkaa. Kiskobussiliikenne on liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikennettä. Orivesi—Haapamäki-rataosa on sähköistämätön. Kunnat ovat investoineet olemassa oleviin kiskobussiliikenteen seisakkeisiin.

Radan varren kunnista, Mänttä-Vilppula, Juupajoki ja Orivesi, Tampereella työssäkäyvien ja opiskelevien määrä jatkaa kasvuaan. Lisäksi sekä Mänttä-Vilppula että Orivesi ovat seudullisia koulutuskeskuksia, joihin on päivittäinen liikennetarve. Seudullisen liikenteen kasvaessa valtatien 9 välityskyky heikkenee, jolloin kapasiteetiltaan riittävän ja kokopäiväisesti toimivan raideliikenteen tarve alueella kasvaa.

Kuntien yhteistyönä on vuonna 2012 laadittu Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys. Väli Tampere—Vilppula/Keuruu on suunniteltu liitettäväksi osaksi Tampereen kaupunkiseudun lähiliikennettä. Välin kehittämistoimenpiteitä ovat vuorotarjonnan lisäys ja uusien seisakkeiden avaaminen Lylyyn ja Mänttään. Tampere—Orivesi-rataosan kapasiteetin käyttöä voidaan tehostaa kustannustehokkaasti turvalaitemuutoksilla, jolloin lähiliikenteessä on mahdollista saavuttaa puolen tunnin vuoroväli. Liikenneviraston vuonna 2013 ilmestynyt "Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys" huomioi osaltaan vuoden 2012 kehittämisselvityksessä suunnitellut toimenpiteet.

Lähijunaliikenteen edistäminen tukee kestävää alueellista kehitystä ja on järkevä ratkaisu ympäristön kannalta. Vuorovälin tihentäminen ja uusien seisakkeiden perustaminen lisäävät merkittävästi lähijunaliikenteen saavutettavuutta, millä on selkeä vaikutus ihmisten liikennevälineen valintaan. Olemassa olevan rataverkon käytön tehostaminen on kustannustehokas tapa edistää joukkoliikenteen käyttöä ja ohjata ihmisten liikkumiskäyttäytymistä.

Vilppulan asemalta Mäntän keskustaan johtava rataosuus tulee ottaa henkilöliikenteen käyttöön. Mäntän uuden seisakkeen lisäksi tulee avata seisake Lylyyn ja koko rataosuudella tulee kiskobussivuorojen määrää lisätä. Mänttä-Vilppulan kaupunki on omalta osaltaan valmis osallistumaan uuden rataosuuden investointeihin ja rakentamaan seisake- ja lähiliittymisparkkialueita. Rataosuuden avaamisella on suuri merkitys paikallisesti ja seudullisesti. Investointi työllistää ja radan varren kuntien elinvoima kasvaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Vilppula/Keuruu-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​