TALOUSARVIOALOITE 326/2013 vp

TAA 326/2013 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Muonion ja Kilpisjärven välisen tieyhteyden perusparannukseen valtatiellä 21

Eduskunnalle

Valtatie 21 välillä Muonio—Kilpisjärvi on merkittävä valtatieyhteys Kalottialueella. Kyse on osasta E8-tietä ja revontulten matkailutietä. Tiellä liikkuu kasvava määrä matkailijoita ja myös kasvava määrä raskasta liikennettä. Kyseinen tieosuus on ollut jo pitkään erittäin huonossa kunnossa. Tie on rakenteelliselta kunnoltaan heikko. Tiellä on muun muassa runsaasti raskasta liikennettä haittaavia mäkiä ja mutkia. Lisäksi alueella olevat palsasuot aiheuttavat yhä uusia vaurioita. Kapea ja huonokuntoinen tie on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkossakin vaaratilanteita ohituksissa ja raskaan liikenteen suistumisonnettomuuksia.

Käsivarren elinkeinojen elvyttämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi tieyhteys on elintärkeä. Tieyhteyden jatkuvan toimivuuden turvaaminen on tärkeää, jottei tarvitse turvautua noin 500 kilometrin mittaiseen kiertomatkaan Norjan kautta. Parempi tie avaisi suuria mahdollisuuksia muun muassa Luoteis-Lapin matkailulle. Perusparannustyö tulee aloittaa jo ensi vuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 6 000 000 euroa Muonio—Kilpisjärvi-tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen valtatiellä 21.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd