TALOUSARVIOALOITE 327/2010 vp

TAA 327/2010 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Valassaaren lakkautetun merivartioaseman kehittämiseen

Eduskunnalle

Sisäasianministeriön päätöksellä Valassaarten merivartioasema osana rajavartiolaitoksen kehittämistä lakkautettiin 1.1.2010 alkaen. Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto asetti 28.10.2008 pidetyssä kokouksessa alueellisen työryhmän, joka 31.8.2009 mennessä laati esityksen Valassaarten merivartioaseman kiinteistöjen jatkokäytöstä ja ylläpidosta 1.1.2010 lukien sekä kustannusten jakoperusteista. Työryhmän ehdotukset eivät ole vielä johtaneet toimenpiteisiin.

Valassaarten merivartioasema sijaitsee Mustasaaren kunnan alueella keskellä Merenkurkkua. Valassaaret on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueeksi, jossa käyttöä ja liikkumista säädellään tiukasti rauhoitussäännöin. Alue on rauhoitettu 1934. Alue on myös keskeinen osa Merenkurkun saaristoa, jonka Unesco hyväksyi maailmanperintökohteeksi kesällä 2006.

Valassaarten merivartioston rakennukset ja niihin liittyvä käyttöomaisuus ovat valtion omistuksessa, ja maa-alue (19 500 m2) on vuokrattu Björkön jakokunnalta erillisellä maanvuokrasopimuksella sopimuskumppanina Pohjanlahden merivartioasema. Maanvuokrasopimus on solmittu 30 vuodeksi 26.3.1997, ja se voidaan tämän jälkeen uudistaa. Valtion suunnitelmien mukaan rakennusten ja käyttöomaisuuden omistus siirtyi valtion omistamalle liikelaitos Senaattikiinteistöille 1.1.2010 alkaen.

Metsähallituksen tehtävään luonnonsuojelualueiden hoitajana nojaten olisi luontevinta, että Valassaarten matkailu- ja virkistyskäyttöä palvelevien rakennusten ja laitteiden jatkokäytöstä vastaisi Metsähallitus. Tällä menettelyllä turvattaisiin luonnonsuojelualueen käytön ohjaus, Valassaarten kiinteistön jatkokäyttö ja luontomatkailun kehittäminen.

Asemarakennuksessa tulee tehdä uusi kuntotarkastus, ja arvioida kunnostusten ja käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämien töiden kustannukset. Metsähallituksen, Björköbyn jakokunnan, Valassaarilla toimivien matkailuyrittäjien ja rauhoitussääntöjä valvovan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken tehdään suunnitelma alueelle soveltuvista matkailutuotteista ja laaditaan pelisäännöt asemarakennuksen matkailukäytölle. Aluetta käyttävien valtion laitosten kesken laaditaan yhteistyösopimus koskien alueen käyttöä ja huoltoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  26.20.01 lisäyksenä 690 000 euroa Valassaaren lakkautetun merivartioaseman kehittämiseen ja siirtämiseen Metsähallitukselle.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​