TALOUSARVIOALOITE 328/2013 vp

TAA 328/2013 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kolarin radan sähköistämiseen

Eduskunnalle

Tunturi-Lapin elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että rata välillä Kemi—Kolari sähköistetään pikaisesti. Välillä Äkäsjoki—Kolari—Laurila kuljetetaan nykyisin raakapuuta Kolarin terminaalista Kemiin noin 0,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Radalla on myös kausiluonteista Helsingin ja Kolarin välistä henkilöjunaliikennettä, joka palvelee pääasiassa Lapin hiihtomatkailua. Vuonna 2007 Kolarin radalla tehtiin 65 000 junamatkaa. Raakapuun kuljetukset sekä henkilöliikenteen tarpeet voidaan parhaiten hoitaa sähkövetureilla.

Kolarin radan sähköistämisen jälkeen Pajalan Kaunisvaaran kuljetuksiin tulee kilpailukykyinen suomalainen vaihtoehto. Hanke myös tukee Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamista, mikä on koko Lapin työllisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeä. Kolarin radan sähköistyksellä olisi vaikutusta Tunturi-Lapin matkailun kehittämiseen ja koko Tornionlaakson elinkeinoelämään.

Kolarin radan sähköistyksen yhteydessä on mahdollisuus myös toteuttaa tärkeä Tornio—Haaparanta-ratayhteys.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 50 000 000 euroa Kolarin radan sähköistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd