TALOUSARVIOALOITE 329/2013 vp

TAA 329/2013 vp - Petteri Orpo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien kuntoutuksen tarkoituksena on veteraanien toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että he mahdollisimman pitkään selviytyvät itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutuksen tehokkuuden saavuttamiseksi tavoitteena on, että kuntoutus olisi säännönmukaista ja suunnitelmallista ja tasoltaan vastaa veteraanin yksilöllisiä tarpeita.

Veteraanit voivat saada maksutonta kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) perusteella joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu tarpeellinen tutkimus ja hoito. Kuntoutusmäärärahat on turvattu osin Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja osin sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta talousarvion siirtomäärärahana.

Vuoden 2013 kuntoutusmäärärahan taso oli yhteensä 36,6 miljoonaa euroa. Tulevana vuonna määrärahan taso on neljä miljoonaa alempi. Vaikka veteraanien määrä on laskussa, on heidän yksilöllistä kuntoutustarvettaan vastaavasta kuntoutuksen tasosta voitava edelleen huolehtia täysimääräisesti. Sotaveteraanijärjestöt ovat ilmaisseet huolensa kuntoutuksen riittävän tason ehtymisestä määrärahatason laskiessa. Haluamme eduskunnan juhlapäätöksen tahdon mukaisesti varmistaa, että toimintakykyä edistävää ja itsenäistä selviytymistä tukevaa kuntoutusta voidaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena rahoittaa vuosittain kaikille niille veteraaneille, jotka hakeutuvat kuntoutukseen. Siksi katsomme, että kuntoutuksen tason turvaamiseksi määrärahan tasoa olisi syytä korottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.50.57 lisäyksenä 2 000 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan tason turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Petteri Orpo /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Annika Lapintie /vas
  • Oras Tynkkynen /vihr
  • Mikaela Nylander /r
  • Peter Östman /kd
  • Markus Mustajärvi /vr