TALOUSARVIOALOITE 329/2014 vp

TAA 329/2014 vp - Mika Raatikainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen meluesteen rakentamiseen Vartiokylään Helsinkiin

Eduskunnalle

Maantien 101 Vartiokylän meluesteen rakentaminen kuuluu Helsingin alueen maanteiden kiireisimpiin meluntorjunnan tarpeisiin. Alue on nimetty Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2013—2018. Liikennevirasto, kuten Helsingin kaupunkikin, laatii viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelman perustuen EU-direktiiviin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 775 000 euroa meluesteen rakentamiseen Vartiokylään Helsinkiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Raatikainen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps