TALOUSARVIOALOITE 33/2013 vp

TAA 33/2013 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen teiden nopeusrajoitusten tarkastamiseksi Varsinais-Suomessa

Eduskunnalle

Nopeusrajoitusten liiallinen vaihtelu on haitallista liikenteen yleisen sujuvuuden kannalta. Lisäksi todella lyhyin etäisyyksin vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat haasteellisia autoilijoille. Tarkoituksenmukaista on, että autoilija pystyy ajamaan mahdollisimman turvallista ja tasaista nopeutta. Varsinais-Suomen alueella on teitä joilla nopeusrajoitukset vaihtuvat tarpeettoman usein. Tästä johtuen nopeusrajoitusten tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus tulisi tarkastaa sellaisilla tieosuuksilla joilla vaihtelu on tavanomaista runsaampaa. Luonnollisesti saatujen havaintojen perusteella tulee lähitulevaisuudessa toteuttaa tarvittavat muutostyöt.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa teiden nopeusrajoitusten tarkastamiseksi Varsinais-Suomessa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ritva Elomaa /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps