TALOUSARVIOALOITE 330/2013 vp

TAA 330/2013 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen ennalta ehkäiseviin lastensuojelun avopalveluihin

Eduskunnalle

Lastensuojelua selvittäneen työryhmän mukaan lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet puolella miljardilla 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tästä summasta 80—90 prosenttia on ohjattu lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle, ennaltaehkäisyyn ei ole panostettu. Lastensuojelun tehtävien laajentaminen erityislainsäädännöllä ehkäisevään lastensuojelutyöhön ei ole tuottanut toivottavia tuloksia. Lastensuojelun tavoitteet saavutetaan lastensuojelua selvittäneen työryhmän mukaan heikosti, työn kuormittavuus on kolminkertaistunut ja avopalveluiden henkilökuntaa on tarpeeseen nähden riittämättömästi. Painotus korjaaviin raskaisiin toimenpiteisiin on johtanut lisääntyviin huostaanottoihin ja lisännyt lastensuojelun kustannuksia vuosi vuodelta.

Lastensuojelussa painopistettä tulee siirtää ennalta ehkäiseviin lastensuojelun avopalveluihin ja perhetyöhön pois raskaista huostaanotoista. Eduskuntaryhmä esittää 10 miljoonan euron lisäystä kuntien valtionosuuksiin suunnattavaksi ennalta ehkäiseviin lastensuojelun avopalveluihin ja perhetyöhön, erityisesti perhetyöntekijöiden palkkaamiseen. Vanhempien tukeminen kasvatusvastuunsa kantamisessa tuottaa parhaiten tuloksia, säästää rahaa ja ennaltaehkäisee raskaita huostaanottoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ennalta ehkäiseviin lastensuojelun avopalveluihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd