TALOUSARVIOALOITE 331/2013 vp

TAA 331/2013 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Suomessa on noin 350 000 km yksityisteitä, joista noin 90 000 km palvelee vakituista asutusta. Valtio ja kunnat rahoittavat osan yksityisteiden kunnossapidosta ja parantamisesta. Suurimman osan tienpidon kustannuksista maksavat kuitenkin teiden osakkaat itse. Valtion tuki yksityisteiden korjauksiin ja perusparannukseen on pienentynyt merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2011 tilinpäätös oli 23 miljoonaa euroa, vuoden 2012 tilinpäätös 13 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden aikana enää 9 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen osoitettu ainoastaan 5 miljoonaa euroa.

Pääosin yksityisellä rahalla ylläpidettävät yksityistiet ovat Suomen elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä. Ajokuntoinen yksityistieverkko on tärkeää teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Etenkään metsäteollisuuden tehokas toiminta ei olisi mahdollista ilman toimivaa yksityistieverkostoa. Paitsi taloudellisessa mielessä on yksityisteiden puutteellisuus myös turvallisuusriski erityisesti syrjäseudulla asuvien ihmisten kannalta. Rahan puutteessa yksityistieverkoston kunto on hiljalleen rapautumassa, ja monin paikoin yksityisteiden kunto on jo hälyttävän huono.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd