TALOUSARVIOALOITE 332/2013 vp

TAA 332/2013 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen äitiysavustuksen korottamiseen

Eduskunnalle

Valtion varoista suoritettavan äitiysavustuksen suuruus on 140 euroa syntynyttä lasta kohden. Avustuksen saaja voi valita joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksen suuruus vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella. Äitiysavustusta on korotettu viimeksi 1.3.2001 voimaan tulleella asetuksella (VnA 98/2001).

Äitiysavustus on jäänyt merkittävästi jälkeen muusta kustannuskehityksestä. Elinkustannusindeksillä korjattuna äitiysavustuksen olisi pitänyt tänä vuonna olla yli 170 euroa. Äitiysavustuksen korottaminen vaikuttaa suoraan äitiyspakkaukseen, sillä pakkauksen hankinta-arvo on sama kuin avustus. Jos äitiysavustuksen määrää ei koroteta, pakkauksen sisältöä joudutaan karsimaan. Äitiysavustuksen korottaminen 140 eurosta 180 euroon aiheuttaisi lisäkustannuksia arviolta noin 2,8 miljoonaa euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.10.50 lisäyksenä 2 800 000 euroa äitiysavustuksen korottamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd