TALOUSARVIOALOITE 332/2014 vp

TAA 332/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön uudelleen perustamiseen

Eduskunnalle

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden on arvioitu aiheuttavan vuosittain yli 5 miljardin euron suuruiset vahingot. Harmaa talous on vallalla erityisesti rakennusalalla, jolla käytetään paljon ulkomaista työvoimaa. Vuonna 2004 perustettu ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikkö lakkautettiin vuonna 2008. Resursseja on suunnattava myös nimenomaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön selvittämiseen palauttamalla hallituksen lakkauttama KRP:n valvontayksikkö.

Lakkautetun ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön tehtävänä oli valvoa ja paljastaa laittomasti ja ammattimaisesti ulkomaista työvoimaa käyttävät ja hyödyntävät yritykset. Ulkomaisen laittoman työvoiman käyttö on vakava haaste, jonka paljastaminen ja tutkinta sekä rikoshyödyn jäljittäminen ja takaisinsaanti edellyttävät laajaa viranomaisyhteistyötä.

Talousrikostorjuntaan sijoitetut resurssit korvautuvat moninkertaisesti takaisin saatuna rikoshyötynä. Samalla voidaan purkaa rakenteita, joiden varaan työmarkkinoiden eriarvoistuminen osin perustuu. Eduskunta osoitti toiminnan aloittamiseen määrärahaa myös vuodelle 2014.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön uudelleen perustamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​