TALOUSARVIOALOITE 333/2014 vp

TAA 333/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Lisääntynyt rajaliikenne edellyttää rajavartiolaitoksen toimintakyvyn turvaamiseksi lisärahoitusta. Valtiovarainvaliokunta on vuoden 2012 talousarviomietinnössään pitänyt välttämättömänä tarvetta huomioida rajanylitysten ja Venäjän liikenteen kasvu viranomaisresursseissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  26.20.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​