TALOUSARVIOALOITE 334/2013 vp

TAA 334/2013 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen yhteysvälillä Jyväskylä—Oulu

Eduskunnalle

Valtatie 4 on maamme lyhin ja keskeisin tieyhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä palvellen etenkin tavaraliikenteen merkittävimpänä pitkämatkaisten kuljetusten reittinä. Tie on osa EU:n komission ehdottamaa TEN-T-ydinliikenneverkkoa, jonka tulee olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 2030. Yhteysväli Jyväskylä—Oulu sisältyy liikennepoliittisen selonteon vuosien 2016—2022 kehittämisohjelmaan.

Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä—Oulu merkittävimmät puutteet kohdistuvat Jyväskylään osuudelle Kirri—Tikkakoski. Tiejakson ongelmina ovat erityisesti huono liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuutta haittaava ohitusmahdollisuuksien puute. Vilkkaan liikenteen aikaan valtatieltä kääntyvät autot synnyttävät jonoja ja vaaratilanteita, samaten tielle liittyminen on hankalaa. Väylän rakenteellinen kunto on heikko eikä sen leveys ole liikennemäärän edellyttämällä tasolla. Liikenneturvallisuusriskiä kohottavat paikallisen liikenteen sekoittuminen pitkämatkaiseen liikenteeseen, kevyen liikenteen väylien puute ja runsas liittymien määrä. Jakson korkeat liikennemäärät (KVL noin 15 000—19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa) ja pitkämatkaisen raskaan liikenteen suuri osuus edellyttävät moottoritietasoista väylää, jonka rakentaminen tulisi etenkin liikenneturvallisuussyistä käynnistää mahdollisimman pikaisesti.

Valtatien 4 osuus Kirri—Tikkakoski on osoitettu Keski-Suomen maakuntakaavassa moottoritienä. Tieosuuden yleissuunnitelma on hyväksytty ja tiesuunnitelma on parhaillaan valmistumisvaiheessa. Tiejakson pituus on noin 16 kilometriä, ja sen moottoritieksi rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 150 miljoonaa euroa. Koko lähes 340 kilometriä pitkän Jyväskylä—Oulu-välin parantamisen kustannusarvio on tässä vaiheessa noin 200 miljoonaa euroa. Kirri—Tikkakoski-moottoritien ohella yhteysvälihankkeeseen sisältyy useita muita erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömiä toimenpiteitä sekä Keski-Suomen että Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä—Oulu parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Sinuhe Wallinheimo /kok
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Anne Kalmari /kesk
  • Tuula Peltonen /sd