TALOUSARVIOALOITE 334/2014 vp

TAA 334/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varkauden teatterin käyttömenoihin

Eduskunnalle

100-vuotiaalla Varkauden teatterilla on takanaan pitkät perinteet, ja sillä on vahva merkitys koko alueen ihmisille. Teatterin toimintaa säätelee teatteri- ja orkesterilaki. Teatterin toiminta on kustannustehokasta siitä huolimatta, että mm. valtio, joka rahoittaa teatterin toimintaa, pienentää vuosi vuodelta rahoitusosuuttaan. Nyt teatterin toiminta on vaarassa loppua kokonaan, ellei lisärahoitusta saada. Teatterin on mahdotonta nostaa omarahoitusosuutta, sillä sen osuus on jo nyt valtionapua saavista teattereista toiseksi korkein, noin 40 prosenttia.

Varkauden teatterissa kävi viime näytäntökaudella 28 000 katsojaa, joista yli 10 000 tuli hyvin laajalta alueelta kaupungin ulkopuolelta. Varkauden teatterin kulttuurillinen ja taloudellinen merkitys Varkauden kaupungille ja ympäristölle on suuri. Teatteri on sekä kielen että paikallisen identiteetin kehityksen kannalta erityisen tärkeä sosiaalinen taidemuoto. Kulttuuriarvojen ja aluepolitiikan nimissä on syytä ottaa Varkauden teatteri huomioon valtion talousarviota vuodelle 2015 laadittaessa.

Kaupungin ainoana ammattiteatterina Varkauden teatterin merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja alueen vetovoimaisuuden lisääjänä on kiistaton. Se edustaa mittavaa ja luovaa panosta paikkakunnan toiminnassa. Teatterin palveluilla on huomattava merkitys myös elinkeinoelämälle. Teatteri ja kulttuuri yleisemminkin tukevat strategioita, joilla tähdätään hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun lisääntymiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.80.31 lisäyksenä 50 000 euroa Varkauden teatterin käyttömenoihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​