TALOUSARVIOALOITE 335/2013 vp

TAA 335/2013 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keski-Suomen lentoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Keski-Suomen lentoliikenneyhteydet Jyväskylästä Helsinkiin ovat vaarassa loppua keväällä 2014. Matkustajamäärät ovat olleet jatkuvassa laskussa kyseisellä reitillä. Tänä vuonna matkustajia on ollut tammi- ja heinäkuun välisenä aika yhteensä 21 090 eli 25 % vähemmän kuin edellisenä vuotena samaan aikaan. Reittiä operoivan Flyben mukaan reitti on tappiollinen nykyisillä matkustajamäärillä. Myös Flyben muut omat reitit, kuten Helsinki—Kemi, ovat tappiollisia. Lennot jatkuvat Flyben ilmoituksen mukaan nykymuotoisina maaliskuuhun 2014 saakka. Tarkemmat päätökset jatkosta Flybe tekee vuoden loppuun mennessä. Jatko kuitenkin edellyttää yhteyden julkista tukemista näillä matkustajamäärillä.

Lentoliikennettä voidaan tukea valtion varoilla paikkakunnille, joille matka-aika Helsingistä junalla on yli kolme tuntia. Tällä hetkellä ostopalvelua käytetään Savonlinnan ja Varkauden reiteillä ja ostoa perustellaan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisilla yhteyksillä. Myös paikalliset ja alueelliset tahot osallistuvat kyseisten liikenteiden rahoittamiseen. Ostoliikenteessä matkustaa vajaa 19 000 matkustajaa vuodessa. Sopimus lentoliikenteestä Varkauteen ja Savonlinnaan päättyvät vuoden 2013 lopussa. Uutta sopimusta vuosiksi 2014—2015 valmistellaan. Valtion maksuosuus on sopimuskaudella enintään 50 % liikenteen ostokustannuksista.

Paikkakuntien tasapuolisen kohtelun vuoksi olisi tärkeää, että myös Jyväskylä ja Kemi—Tornio pääsivät lentoliikenteen ostopalvelun piiriin, koska on oletettavaa että lentoyhteydet loppuvat näille paikkakunnille keväällä 2014. Perusteet ostopalveluun ovat samat kuin Savonlinnaan ja Varkauteen. Ostopalvelua olisi jatkettava siihen saakka kunnes kaikki junayhteydet Jyväskylästä Helsinkiin ja takaisin ovat todellisuudessa alle kolmen tunnin. Nopein junayhteys Jyväskylästä Helsinkiin kestää nykyisin yli kolme tuntia.

Keski-Suomen kannalta on tärkeää, että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää välittömästi toimenpiteet lentoliikenteen kilpailuttamiseksi Jyväskylä—Helsinki-välillä ja tähän tarkoitukseen varataan riittävä määräraha.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Keski-Suomen lentoliikenteen tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Sinuhe Wallinheimo /kok
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Anne Kalmari /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Tuula Peltonen /sd

​​​​