TALOUSARVIOALOITE 335/2014 vp

TAA 335/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten kalastusharrastuksen edistämiseen

Eduskunnalle

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) jäsenjärjestöineen on kahden vuosikymmenen ajan tehnyt yhteistyötä koulujen kanssa tavoitteenaan parantaa lasten ja nuorten kalastusharrastukseen ja luonnossa liikkumiseen liittyviä tietotaitoja. Erityisen "Kaverin Kanssa Kalaan" -hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun 4.—6. luokkien oppilaat. Hanke on viime vuosina tavoittanut vuosittain lähes 30 000 koululaista. Hankkeen toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä kalakummeja, on koulutettu vuosina 1998—2008 yhteensä noin 400. Tapahtumia ja kouluvierailuita järjestämässä on ollut myös runsaasti kalakerhojen jäseniä.

Hankkeessa tuotetaan kalastusaiheista materiaalia, jota jaetaan koululaisille julkaisuina ja internetin välityksellä. Vapaaehtoistyötä tekevät kalakummit vierailevat kouluissa antamassa kalastukseen ja kalankäyttöön liittyvää koulutusta. Laajaa julkisuutta lasten ja nuorten kalastusharrastukselle ja sen lisäämiselle saadaan joka toinen vuosi kampanjavuodella, jolloin järjestetään koulutapahtumien lisäksi suuria alueellisia kalastustapahtumia. Kampanjavuoden tapahtumiin kuuluvat myös koululaisille järjestetyt valtakunnalliset leirit ja kalastukseen liittyvät kilpailut.

Maa- ja metsätalousministeriö on kalastuksenhoitomaksuvaroista tukenut nuorten kalastusharrastuksen edistämistä. Kalastusvälineteollisuus ja -kauppa ovat lahjoittaneet suuren osan hankkeessa käytetyistä ja koululaisille jaetuista kalastusvälineistä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kalakummien kanssa ovat huolehtineet käytännön toteutuksesta. Koulut ja koululaiset ovat saaneet pääsääntöisesti kaiken materiaalin ja opetuksen ilmaiseksi.

Koulujen ongelmaksi on monilla paikoin osoittautunut koululaisten kuljettaminen tapahtumapaikoille, esimerkiksi kalastustapahtumiin, sillä kouluilla ei ole ollut tarkoitukseen varattuja määrärahoja. Kalastusharrastustaan koululaiset voisivat luontevasti jatkaa joko kalastusseuroissa tai koulujen omissa kalastuskerhoissa, jotka toimisivat yhteistyössä kalastusseurojen kanssa, Myöskään tähän työhön koulujen niukat määrärahat eivät riitä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.91.50 lisäyksenä 500 000 euroa nuorten kalastusharrastuksen edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​