TALOUSARVIOALOITE 336/2013 vp

TAA 336/2013 vp - Aino-Kaisa Pekonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola

Eduskunnalle

Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhteyksien merkitys kasvaa. Raskaan liikenteen kuljetusten määrä kantatiellä 54 on jo nyt merkittävä.

Kantatiellä 54 tarvittavat toimenpiteet liittyvät muun muassa ohituskaistojen rakentamiseen, liittymäjärjestelyihin ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Yhteyden kehittäminen tavoitetilaan edellyttää vuonna 2013 valmistuneen kantatie 54 Tammela—Hollola kehittämisselvityksen mukaan 104 miljoonan euron investointeja (Maku-indeksi 157,5). Ensimmäisen toteutusvaiheen kustannusarvio on 37 miljoonaa euroa.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että hankkeelle myönnetään 104 000 000 euron tilausvaltuus.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Mika Kari /sd
 • Ismo Soukola /ps
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anne Louhelainen /ps