TALOUSARVIOALOITE 336/2014 vp

TAA 336/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesistö- ja vesihuoltotöihin

Eduskunnalle

Maamme vesistöjen kunnon parantamiseksi on tehtävä töitä entistä enemmän. Myös maaseudun asutuksen kehittämiseksi ja merkittävien elintarvikejalostuslaitosten ja voimakkaiden karjatalousalueiden vedensaannin varmistamiseksi on kiireesti toteutettava suunnitellut uudet keskitetyt vedenottamot ja kattava runkovesijohto. Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää myös jätevesi-investointien parantamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​