TALOUSARVIOALOITE 337/2013 vp

TAA 337/2013 vp - Aino-Kaisa Pekonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen valtatiellä 3 Riihimäellä ja Hämeenlinnassa

Eduskunnalle

Taajamien sisääntuloyhteyksillä ja liittymäjärjestelyillä on tärkeä merkitys erityisesti elinkeinojen ja työpaikka-alueiden toimivuudelle ja kehittämiselle. Kiireellisimpiä kohteita Kanta-Hämeessä ovat seuraavat hankkeet:

1. Arolammin liittymä valtatielle 3 Riihimäellä. Arolammin eritasoliittymä on ratkaisevan tärkeä Herajoen työpaikka- ja asuinalueen tulevaisuuden kannalta. Asuin- ja työpaikka-alue on kooltaan seudullisesti merkittävä. Yhteensä liittymän vaikutusalueella valtatien 3 molemmin puolin on lähes 700 000 kerros-m2 kaavoitettua teollisuusaluetta, josta lähes puolet on toteutunutta. Valtatien länsipuolella toimii valtakunnallisesti merkittävä Valion Herajoen meijeri. Lähtökohtana on toteuttaa hanke ns. kolmikantasopimuksella. Hankkeen mahdollisina osarahoittajina tulevat kyseeseen Riihimäen kaupunki ja Valio sekä seudun elinkeinoelämä, mutta myös valtion rahoitusta tarvitaan. Eritasoliittymän kustannusarvio on 16 miljoonaa euroa. Hanke sopii toteuttamisvalmiutensa puolesta hyvin ns. elvytyskohteeksi.

2. Moreenin eritasoliittymä Hämeenlinnassa. Moreenin teollisuus- ja työpaikka-alue on kehittynyt voimakkaasti Hämeenlinnan lounaispuolella. Alueella on jo nyt merkittävästi logistiikkatoimintoja ja yrityksiä, jotka tarvitsevat sujuvia kuljetusyhteyksiä. Aluekokonaisuus liittyy toiminnallisesti myös Janakkalan kunnan puolella olevaan kehittyvään työpaikka-alueeseen.Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 16 000 000 euroa liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen valtatiellä 3 Riihimäellä ja Hämeenlinnassa ja lisää momentin perusteluihin maininnan että hankkeeelle myönnetään 32 000 000 euron tilausvaltuus.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Anne Louhelainen /ps
 • Timo Heinonen /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ismo Soukola /ps