TALOUSARVIOALOITE 337/2014 vp

TAA 337/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Saimaa—Päijänne-kanavoinnin suunnittelun käynnistämiseen

Eduskunnalle

Vesiteiden merkitys on suurimmillaan metsäteollisuuden vientituotteiden kuljetuksessa ulkomaille. Itä-Suomen maakunnan liittojen metsäteollisuuden kehittämisedellytyksiä tutkinut työryhmä totesi vesitiekuljetusten kilpailevan rautatiekuljetusten kanssa juuri pitkillä etäisyyksillä. Infrastruktuurin kehittämisen ohella maakunnan liitot ovat todenneet tärkeäksi myös toimenpiteet uuden kuljetusyrittäjyyden synnyttämiseksi. Luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle on Päijänne—Saimaa-kanava, joka toisi selkeän piristysruiskeen koko Järvi-Suomelle aina Lappeenrantaa ja Lahtea myöten.

Liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmä totesi vuoden 2004 talvella jättämässään mietinnössä, että Päijänne—Saimaa-kanava eli niin sanottu Savon kanava on hanke, jolla on merkittäviä alueellisia yritys- ja matkailuelinkeinoa tukevia vaikutuksia. Toteutettuna sillä on merkitystä koko Päijänne—Saimaa-vesistön matkailun ja vesiliikenteen sekä niihin liittyvän elinkeinotoiminnan kannalta. Eurooppalaisittain harvinaisen luonnon ja matkailumahdollisuuksien ohella kanava tukisi myös Itä-Suomen metsäteollisuuden kehittämisedellytyksiä raaka-ainekuljetusten reittinä.

Eurooppalaisessa liikennepolitiikassa tulee ympäristösyistä korostumaan raide- ja vesiliikenteen kehittäminen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 170 000 euroa Saimaa—Päijänne-kanavoinnin suunnittelun käynnistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​