TALOUSARVIOALOITE 339/2013 vp

TAA 339/2013 vp - Tuula Peltonen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamiseen välillä Jämsä—Jyväskylä

Eduskunnalle

Valtatie 9 on Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle johtava väylä, joka on Suomen tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä ja sisältyy ehdotettuun EU:n TEN-T-liikenneverkkoon osana ns. kattavaa verkkoa. Keski-Suomessa maakunnallisen kehittämiskäytävän Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski eteläinen osa on rakentunut valtatiehen 9 ja Jyväskylä—Tampere-rataan pohjautuvana.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa on juuri valmistunut välin Jyväskylä—Jämsä kehittämisselvitys, jossa on tarkasteltu tiejakson kehittämistarpeita pitkällä tähtäimellä. Tien parantaminen on selvityksessä nähty välttämättömäksi vilkkaan liikenteen, tien varren maankäyttöön liittyvien liikkumistarpeiden, liikenneturvallisuuden parantamisen ja ympäristöhaittojen vähentämisen takia.

Valtatien 9 parantamishanke välillä Jyväskylä—Jämsä käsittää lukuisia osuuden liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, jotka koskevat mm. ohituskaistoja ja liittymä- sekä yksityistiejärjestelyitä. Tiejaksoon sisältyvän Säyrylän eritasoliittymän rakentamistarve liittyy läheisen Himoksen matkailukeskuksen voimakkaaseen kasvuun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 9 välin Jämsä—Jyväskylä parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Tuula Peltonen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps