TALOUSARVIOALOITE 341/2013 vp

TAA 341/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen

Eduskunnalle

Suunniteltu kiertoliittymä sijaitsee seudullisesti vilkkaasti liikennöidyllä kantatiellä 58. Oriveden teollisuusalueelle on kaavoitettu noin 140 uutta työpaikkaa ja välillisesti hankkeen on arvioitu työllistävän yhtä paljon. Kiertoliittymä parantaisi Oriveden uuden teollisuusalueen saavutettavuutta ja sitä kautta houkuttelevuutta. Kiertoliittymä parantaisi myös päätien turvallisuutta ja toimisi porttina saavuttaessa Oriveden taajamaan. Tiesuunnitelma on valmis ja lainvoimainen, joten työ voitaisiin aloittaa heti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kantatien 58 Oriveden kiertoliittymän rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk