TALOUSARVIOALOITE 341/2014 vp

TAA 341/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 23 Joensuu—Viinijärvi-tieosuuden parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 23 on tärkeä pääväylä Itä-Suomen elinkeinoelämän raaka-aine- ja tavarakuljetuksille sekä Pohjois-Karjalan ja Varkauden seudun puunjalostustehtaille. Lisäpaineita tien kunnostamiseen nostaa Stora Enson kartonkikoneen raaka-ainekuljetukset sekä Riikinvoiman jätteenkuljetusvirrat. Tie on mutkainen ja kapea, ja tieosuudelta puuttuvat mm. tarvittavat ohituspaikat. Liikenteen on arvioitu lisääntyvän tiellä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Myös matkailun kasvava merkitys korostaa tien sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämistä.

Tieosuuden koko pituus Varkauden Kurolasta Liperin Viinijärvelle on noin 88 km. Hanke voidaan jakaa neljään osaan, ja vaiheittain toteuttaminen on tehokkainta aloittaa Varkaudesta ensimmäisen osuuden rakentamisella. Ensimmäisen osuuden pituus on 11,7 km, ja se sisältää Kurolan ja Unnukanniemen liittymäjärjestelyt, Sarkamäen ohituskaistaparin ja Mustinsalon liittymäjärjestelyt. Eduskunta on valtiovarainvaliokunnan esityksestä lisännyt hankkeen käynnistämiseksi vuodelle 2013 5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 23 Joensuu—Viinijärvi-tieosuuden ensimmäisen kunnostusvaiheen toteuttamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​