TALOUSARVIOALOITE 342/2013 vp

TAA 342/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 66 Ahjolantien kiertoliittymän rakentamiseen Virroilla

Eduskunnalle

Suunniteltu kiertoliittymä sijaitsee seudullisesti vilkkaasti liikennöidyllä kantatiellä 66. Kiertoliittymä palvelisi Virtain kaupungin uutta Ahjolantien teollisuusaluetta. Uuden teollisuusalueen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden parantaminen edistäisi uusien työpaikkojen syntymistä. Kiertoliittymä parantaisi myös päätien liikenneturvallisuutta pudottamalla ajonopeuksia ja ehkäisemällä risteämisonnettomuuksia. Tiesuunnitelmavalmius mahdollistaa työn aloittamisen vuonna 2014.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kantatien 66 Ahjolantien kiertoliittymän rakentamiseen Virroilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk