TALOUSARVIOALOITE 342/2014 vp

TAA 342/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Iisalmi—Ylivieska-rataosan sähköistykseen ja perusparantamiseen

Eduskunnalle

Rautatieliikenteen kehittämisen ja kasvun kannalta Iisalmi—Ylivieska-rataosan sähköistys on välttämätön hanke. Se on koko rataverkon vilkkain (3,4 miljoonaa tonnia vuonna 2013) sähköistämätön rataosa, jonka tavaraliikenteen kasvulle on erinomaiset näkymät. Kokkolan satama on pohjoisen Suomen rautatieliikenteen keskus. Kokkolaan saapuva liikenne muodostuu kahdelta reitiltä, Oulun ja Iisalmen suunnilta. Venäjältä tulevien transito- ja tuontiraaka-aineiden kysyntä on koko ajan voimakasta. Kysyntää on enemmän kuin rataverkko pystyy välittämään.

Liikennepoliittisen selonteon mukaan sähköistyksen tulisi alkaa v. 2015. Tämän aikataulun perusteella sekä Kokkolan satama että VR-konserni ovat tehneet isoja investointeja koko kuljetusjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi. VR on investoinut uusiin sähkövetureihin lähtökohtanaan eduskunnan päätös Iisalmi—Ylivieska-rataosan sähköistämisestä. Kyseisen rataosan operointi sitoo yli 10 uutta sähköveturia. Mikäli sähköistys ei toteudu, veturihankintoja joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Rataosan liikennettä varten jouduttaisiin hankkimaan noin 20 uutta dieselveturia, ja lisäksi vetureiden kunnossapito tulisi järjestellä uudelleen merkittävältä osin.

Suomen ja Venäjän välisen liikenteen reittejä on parannettava vastaamaan nykyisen liikenteen vaatimuksia ja mahdollistamaan liikenteen kasvu. Iisalmi—Ylivieska-hanke tulisi toteuttaa alkuperäisessä laajuudessaan (sähköistys, pitkät kohtauspaikat, Iisalmen kolmioraide). Iisalmen reitillä välityskykyä on mahdollista kehittää sähköistämällä sekä rakentamalla pitkille transitojunille muutamia uusia kohtauspaikkoja. Tällöin kokonaisinvestointi on noin 120 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Iisalmi—Ylivieska-rataosan sähköistyksen ja perusparantamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​