TALOUSARVIOALOITE 343/2010 vp

TAA 343/2010 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Yksityisteiden valtionapua on supistettu merkittävästi, mikä on johtanut yksityistieverkoston kunnon merkittävään heikkenemiseen. Vastuu yksityisteiden kunnossapidon kustannuksista on siirtynyt entistä enemmän yksityistieosakkaille. Kuntien heikko taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että kunnat tukevat taloudellisesti yksityisteiden kunnossapitoa tarpeeseen nähden yhä vähemmän.

Yksityisteiden liikenne ei kuitenkaan ole merkittävästi vähentynyt. Vaikka vakituinen asuminen on vähentynyt, niin vapaa-ajan asuminen on lisääntynyt. Yksityistiet ovat elintärkeitä teollisuuden puuhuollolle ja maataloudelle. Puukuljetusten tehostaminen edellyttää hallituksen esittämää suurempaa panostusta teiden kunnossa pitoon. On kohtuutonta, että yksityisteiden osakkaat joutuvat yhä suuremmassa määrin kustantamaan yksityisteiden ylläpidon ja perusparannukset.

Suomessa on valtionapuun oikeutettuja yksityisteitä noin 55 000 km ja avustettavia kohteita on vuosittain noin 1 000 ja keskimääräinen avustus on 20 000 euroa. Tuen enimmäisosuus voi olla 75 % todellisista hyväksytyistä kustannuksista. Jotta valtion tukea voitaisiin maksaa täysimääräisenä, tulee määrärahoja lisätä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas

​​​​