TALOUSARVIOALOITE 343/2013 vp

TAA 343/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä

Eduskunnalle

Teiden 66 ja 337 risteysalue on vilkkaasti liikennöity. Risteyksen välittömässä läheisyydessä on noin 300 työpaikkaa, minkä vuoksi työpaikkaliikennettä on runsaasti. Lisäksi risteyksen vaikutusalueella sijaitsee kaupanpalveluita ja huoltoasema. Risteys on seudullisesti tärkeä solmupiste, josta liikennevirrat kulkevat Virtain, Ylöjärven ja Oriveden suuntiin kuin myös Ruoveden taajamaan. Risteys on onnettomuusherkkä. Kiertoliittymä parantaisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk