TALOUSARVIOALOITE 343/2014 vp

TAA 343/2014 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kylätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kyläyhdistyksillä on tärkeä merkitys arkiturvallisuuden luojana. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.50.62 lisäyksenä 200 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​