TALOUSARVIOALOITE 346/2014 vp

TAA 346/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.2

Määrärahan osoittaminen Suomen Hevostietokeskus ry:n toiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Hevostalousyrityksiin on panostettu runsaasti viime vuosina. On tärkeää, että alan toimijoilla on käytettävissään uutta ajanmukaista tietoa ja neuvontamateriaalia. Suomen Hevostietokeskus ry on neuvontaa ja koulutusta kehittävä yksikkö, joka tuottaa ja välittää uutta tietoa muun muassa hanketoiminnan avulla. Hevostietokeskuksella on mittava kokemus hankesuunnittelusta ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Hevostietokeskus toteuttaa sähköistä neuvontaa ylläpitämällä internetsivustoa, jolle on koottu tällä hetkellä noin 300 sivua valikoitua ja tarkastettua tietoa hevosalan keskeisistä kysymyksistä. Sähköisten neuvontapalveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon, neuvontamateriaalin tuottamiseen sekä hanketoiminnan perusvoimavaraksi tarvitaan valtion rahoitusta.

Hevostietokeskus ry:n valtionapu tukisi myös Kiuruvedellä olevan hevosalan ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 70 000 euroa Suomen Hevostietokeskus ry:n toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk

​​​​