TALOUSARVIOALOITE 347/2014 vp

TAA 347/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtionavun pitää olla tasolla, jolla kyetään turvaamaan tasokas sekä alueellisesti että sisällöllisesti kattava neuvonnan tarjonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Alueellinen neuvontajärjestö tavoittaa vuosittain yli 40 % maatiloista (laskutettujen asiakkaiden määrä).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk

​​​​