TALOUSARVIOALOITE 348/2013 vp

TAA 348/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen

Eduskunnalle

Liikennepoliittisen selonteon mukaan perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoituksen ostovoima turvataan hallituskausien taitteessa tehtävillä kustannusten nousua vastaavilla tasokorotuksilla. Vuodesta 2016 alkaen väyläinvestoinneista siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon.

Pirkanmaalla perustienpidon rahoitus vuonna 2013 on noin 39 miljoonaa euroa. Maakunnan teiden nykyisen palvelutason turvaaminen edellyttäisi merkittävää vuosittaista lisärahoitusta. Muun muassa huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä Pirkanmaalla on kasvamassa viiden vuoden aikana 230 kilometristä 500 kilometriin. Lähes kaikki osuudet ovat vähäliikenteisellä tieverkolla.

Vuodesta 2016 toteutettavan lisärahoituksen pääpainotus tulee olla ihmisten jokapäiväisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävän perustienpidon hoitoon ja ylläpitoon panostamisessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk