TALOUSARVIOALOITE 348/2014 vp

TAA 348/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 4H-toimintaan

Eduskunnalle

Suomalainen kansalaisyhteiskunta kansalaisjärjestöineen on voimavara, jota ilman julkinen sektori ei voi onnistua hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa ja hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Huolimatta julkiseen talouteen kohdistuvista säästöpaineista on viisautta huolehtia lapsi- ja nuorisotyön toimintaedellytyksistä. Ikääntyvässä Suomessa on välttämätöntä, että lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia, työteliäitä ja yritteliäitä aikuisia. On arvioitu, että syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle ovat yli miljoona euroa.

Lapsi- ja nuorisopolitiikka sekä nuorten työllisyys ja työelämävalmiudet ovat tärkeitä nuorten julkilausuttuja politiikan painopistealueita. Nuorten yhteiskuntatakuun kautta jokaiselle nuorelle on ollut määrä tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Hallitusohjelmissa on korostettu nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, nuorten ympäristökasvatusta, alueellista tasavertaisuutta sekä maaseudun elinvoimaisuudesta huolehtimista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kantanut huolta nuorten syrjäytymisestä. Taloudellisessa taantumassa asetettuja tavoitteita on ollut vaikea saavuttaa.

4H-järjestö kasvattaa nuoria työelämään ja työllistää heitä erilaisiin työtehtäviin sekä maaseudulla että kaupungeissa. Järjestöllä on valmiit rakenteet ja tarvittava osaaminen nuorten työllistämiseen, työelämätaitojen kouluttamiseen sekä mahdollisuus huolehtia erityisesti haja-asutusalueen nuorista. Vuosittain 4H-yhdistyksen työllistävät yli 8 000 nuorta työelämävalmennustoiminnassaan. Järjestön kehittämä Ajokortti työelämään -kurssi valmentaa nuoria ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalveluun.

4H-nuorisotyön panosta tarvitaan nyt poikkeuksellisen paljon yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden kohtaamisessa. Varsin vähäisellä julkisella panostuksella saadaan aikaiseksi mittava määrä vapaaehtoistyötä, sekä nuorten työllistämistä ja yritteliäisyyttä. Lasten ja nuorten akuuttien ongelmien hoitamisessa ennaltaehkäisevä nuorisotyö uhkaa jäädä sivuosaan. 4H-nuoristyön reaalista valtionapua on leikattu parissa vuosikymmenessä puoleen. Valitettavaa on, etteivät eduskunnan vuosittain toteuttamat 4H-valtionavun lisäykset ja niitä koskevat kirjaukset ole realisoituneet hallituksen tulo- ja menoarvioesityksissä.

Ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja erityisesti maaseudun lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen, nuorten työelämävalmennuksen ja yrittäjäkasvatuksen edistäminen sekä nuorisotakuun toteutuksen tukeminen on erittäin tärkeää. 4H-nuorisotyön valtionapua ei tässä tilanteessa tule enää vähentää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 400 000 euroa valtionapuna 4H-toimintaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk

​​​​