TALOUSARVIOALOITE 349/2013 vp

TAA 349/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 Suinula—Käpykangas ohituskaistan rakentamiseen Kangasalla

Eduskunnalle

Valtatie 9 on tärkeä poikittaisyhteys Suomen valtatieverkossa. Valtatiellä on runsaasti työmatkaliikennettä ja kuljetuksia. Viikonloppuisin liikenne lisääntyy huomattavasti. Nykyisin ohitusmahdollisuudet ovat tiellä suurten liikennemäärien vuoksi olemattomat. Kokonaisuutena yhteysväli Tampere—Orivesi on erittäin turvaton ja sillä on sattunut keskimäärin yksi liikennekuolema vuodessa. Suurin osa onnettomuuksista on ollut kohtaamisonnettomuuksia, joita keskikaiteellinen ohituskaista ehkäisee tehokkaasti. Ohituskaista on osa koko yhteysvälin parantamista valtatiellä 9 Tampereen ja Oriveden välillä ja se lisäisi liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Kyseisen ohituskaistan tiesuunnitelmavalmius mahdollistaa työn aloittamisen vuonna 2014.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa valtatien 9 Suinula—Käpykangas ohituskaistan rakentamiseen Kangasalla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk