TALOUSARVIOALOITE 349/2014 vp

TAA 349/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan vesihuoltohankkeisiin

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa on tarve toteuttaa useita vesihuoltohankkeita. Vesihuoltotöiden toteuttamiseksi tarvitaan valtion osallistumista hankkeista aiheutuviin kustannuksiin. Vesiensuojelun lisäksi vesihuoltotoimenpiteillä on merkittävä työllistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.31 lisäyksenä 500 000 euroa Pohjois-Karjalan vesihuoltohankkeisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk

​​​​